APARTMENT RIBIŠKI
Interior design
HOUSE NOKTURNO A
Exterior and interior design
HOUSE NOKTURNO B
Exterior and interior design
DUPLEX KÖLN
interior design
DOLINSKA HOUSE D
double-family house exterior design
APARTMENTS WAGNER
interior design
APARTMENT CANKARJEVA
interior design
HOUSE ŽUSTERNA
interior design
HOUSE RIZANA
single-family house and exterior design
APARTMENT TPC LIVADE
interior design
HOUSE BAZOVISKA
interior design
HOUSE LEPA CESTA 2
interior and exterior design
VILA BOBER APARTMENT A
interior design
VILA BOBER APARTMENT B
interior design
APARTMENT NOKTURNO
interior design
APARTMENT KAJUHOVA
interior design
PIZZERIA and INN PEPERONČINO
interior design
RESTAURANT "VITEZ"
interior design
HOUSE OLTRA
reconstruction and interior design
REFOSCO WINE HOUSE
extension and interior design
Show More

© 2016 by Gaser Arhitektura